Á Flateyri og í Önundarfirði eru ýmsir möguleikar á gistingu. Ekki er þó um að ræða hótelgistingu en mörg gistiheimili, stök herbergi og íbúðir standa til boða. Ef dvalið er á gististöðum á Flateyri er aðeins stutt gönguleið á ráðstefnustaði, veitingahús, aðra þjónustu og afþreyingu. Einnig eru möguleikar á gistingu annars staðar í Önundarfirði.

Nokkrir gististaðir Flateyri og í Önundarfirði sem eru opnir 4. – 7. maí 2017. Þeir sem veita afslátt óska eftir að bókað sé í gegn um netföng. 

 

Heiti Heimilisfang
Sími - Netfang
Fjöldi rúma  
Brynjukot b. 1901 Gistiskáli Ránargötu 6
8665954 (Ágústa)
6-8 Allt húsið
Bræðraborg Drafnargata 4
6172787 - sveinny@gmail.com
10 Íbúð
Grænhöfði
Bryggjukaffi Hostel
Hjallavegur
Hafnarstræti 4
863-7662
kajak@simnet.is
18 Tvær íbúðir eða stök herbergi
Holt
Kirkju, menningar og félagsmiðstöð
Holt, Önundarfirði
868-8456
trod425@simnet.is
19 Allt húsið eða stök herbergi
Litlabýli Guesthouse b. 1913 Ránargötu 2
848-0920
litlabyli@gmail.com
litlabyli.com
10 Stök herbergi
Síma Hostel Ránargötu 1
897-8700
s.svavarsson@gmail.com
16 Íbúð eða stök herbergi

Nánari upplýsingar og fleiri gististaði er að finna á Netsíðum eins og Airbnb, Booking, TripAdvisor o.fl.


Nánari upplýsingar: Jóhanna Kristjánsdóttir - Sími: 4567626 / 8642943 - Netfang: johanna@snerpa.is